DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Bồn chứa

Bồn chứa

Đường Ống

Đường Ống

Nhà Xưởng, Nhà Máy

Nhà Xưởng, Nhà Máy

Nhà Thép Tiền Chế

Nhà Thép Tiền Chế

CƠ KHÍ XÂY DỰNG

gia công cơ khí chế tạo

thông tin liên hệ
Mr. Thu
Quản Lý - 0933 033 557

CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Kết Cầu Thép
Kết Cầu Thép
Nhà Xưởng, Nhà Máy
Nhà Xưởng, Nhà Máy
Nhà Xưởng, Nhà Máy
Nhà Xưởng, Nhà Máy
Nhà Thép Tiền Chế
Nhà Thép Tiền Chế

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Chế Tạo Máy Móc, Dây Truyền Chế Biến
Chế Tạo Máy Móc, Dây Truyền Ch&#...
Chế Tạo Máy Móc, Dây Truyền Chế Biến
Chế Tạo Máy Móc, Dây Truyền Ch&#...
Bồn chứa
Bồn chứa
Đường Ống
Đường Ống
Đường Ống
Đường Ống
Băng Tải
Băng Tải
Con Lăn
Con Lăn
Con Lăn
Con Lăn